top of page

Kitosanplus Group

Umum·8 members

Manualul Arhitectului Neufert EXCLUSIVE Download 61


arhitectului. Exista posibilitatea de a contacta redacia Si dea primi informatii suplimentare pentru subiectele din MA(www.neufert.de/bel). in aceasta editie au fost din nou prelucratenumeroase cap/tole, dar au tost adaugate Si unele noi: Amenajaripen tru sporturi nautice/marine, Sporturi de plaja, Terenuri dejoc, Amenajarea podurilor. Hoteluri. Evacuarea deseurilor menajere,Exemple de proiectare grupuri sanitare, Detalii pentru piscine,Mobilier de bucatarie si vesela, Pereti cu rezistenta la foc,Lucarne, Norme de baza pentru alimenta rea cu apa, Crame, Fatadedin lemn, Forme de sarpante, Alimentatie publica - fast-food-uri,Echipamente si mobilier pentru gradina, Normative referitoare laeconomisirea en ergiei - exemple de calcul. Lifturi, Simulari aleluminii natu rale prin mijloace electronice. In plus, numeroasepagini au fost actualizate Si adauglte.
Manualul Arhitectului Neufert Download 61


  • Perihal

    Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

    bottom of page