SOLUSI PETANIAN MELAUI SAINS

Penghasilan Kitosanplus - Udang ke Input Pertanian

PROCESS

0_cWpsf9D3g346Va20.gif

UDANG / CENGKERANG

parwn.png

PRODUK

powerbtl.png

Pelengkap penjagaan tanaman selepas pembajaan asas. Kitosan adalah bahan yang dihasikanl  melalui kaedah pemerosesan saintifik, bahan yang terdapat pada tetulang luar "exoskeleton" udang , ketam dan crustacea yang dikenali sebagai Kitin. Pemerosesan seterjusnya termasuk penggecilan saiz " molecular size reduction" menghasilkan sejenis bahan-maju " advance materials" yang digunakan sebagai ingredient utama didalam Kitosanplus. 

Setiap tahap pengeluaran dijalankan dengan teliti dan tepat supaya kualiti Kitosanplus sentiasa berada didalam piawaian antarabangsa kitosanplus untuk pertanian dan disertakan dengan Sijil Analisa sebagai penggesyoran ke atas penggeluaran yang konsisten dan bardasarkan piawaian yang ditetapkan.

FUNGSI KITOSANPLUS

Mengalak Pertumbuhan

Meningkatkan Percambahan Benih

Mendorong Kekebalan Tumbuhan

Menjana Pengambilan Nutrient dari Tanah

Menyuburkan Kembali Tanah
Memendekkan Masa Pertumbuhan

Mengawal Membunuh Kuman dan Serangga

Screen Shot 2019-12-25 at 10.08.10 PM.pn

KEBAIKKAN KITOSANPLUS

MENINGKATKAN HASIL PERTANIAN

MENGURANGKAN KOS PENYELENGGARAAN 

MINIMA KAN PENGGUNAAN RACUN 

MINIMA KAN KOS PEMBAJAAN
MENAMBAHKAN PENDAPATAN 

Kitosanplus adalah input pertanian yang mampu milik dan ia di larutkan ke dalam air beratus gali gandanya. Untuk Info lanjut sila klik dibawah

Senarai harga Kitosanplus dan accessori tanaman. Pembelian pada masa ini adalah melalui whatsapp dan Shoppe. 

Bukan Baja dan Bukan Racun, tapi ia dapat memberi pelbagai kebaikkan kepada tanaman dengan sifat Kitosanplus yang unik dan tindakkan yang berbeza dengan kaedah konvensional.